Move Your Balance
Change Your Mindset
Ann schrijft

Bedrijfscoach

Niet enkel particulieren richten zich meer en meer tot coaching.
Move Your Balance beschikt over een aanbod met een andere kijk & aanpak.
Dit van 1 op 1 coaching tot op maat uitgewerkte trajecten.
Trajecten kunnen wijzigen tijdens de sessies, tenslotte werken we op maat en naar uw noden.

Outplacement

Afscheid nemen van collega’s hoort er nu eenmaal bij.

Door middel van een outplacement traject gaan we op zoek naar hun talenten & competenties om deze mee te geven en zo alle kansen aan te reiken.

trappen
Schrijven

Bedrijfscultuur

Is jou bedrijf aantrekkelijk om te solliciteren? Slagen jullie erin om vanaf dag 1 duidelijk te communiceren wat de waarden & normen zijn van het bedrijf?

Hoe doet uw bedrijf dit in de praktijk? De theorie daarentegen blijkt niet altijd toegepast in de praktijk. Hoe kan je hier de balans creëren?

Ook hierin coachen we leidinggevende of zaakvoerders die het verschil willen maken.

Performantiemanagement

*Planningsgesprekken

*Functioneringsgesprekken

*Evaluatiegesprekken

Wanneer een medewerker in dienst komt of is, dan is een belangrijke en duidelijke communicatie omtrent verwachtingen noodzakelijk.

Als coach kunnen we leidinggevenden ondersteunen of de medewerker individueel coachen om hun competenties verder te ontwikkelen en doelstellingen te behalen.

teamwork
team

Competentiemanagement

Door competenties en functies aan elkaar te weerspiegelen kunnen de juiste profielen worden aangetrokken of reeds bestaande medewerkers binnen het berdrijf laten openbloeien.

Als functieomschrijving gaat het over “wat”, dan gaan competenties over “hoe”

Hoe voeren we de functie uit?

Samen duiken we in deze materie om de juiste medewerkers aan te trekken.

Leidinggeven & delegeren

De leidinggevende krijgt ondersteuning in hun leiderschap.

Onder andere de taakbekwaamheid en het niveau van bereidheid achterhalen we tijdens onze trajecten.

Ook het kunnen “delegeren” komt aan bod, wat voor vele leidinggevende geen evidentie is maar wel noodzakelijk.

Zeker als zaakvoerder is er tijd nodig om zaken aan te pakken die voor uw bedrijf cruciaal zijn.

Dan denken we aan netwerken, KNK evalueren, Think out of the box..

Wanneer sta je in je sterkte? Wanneer komt de inspiratie naar boven? Bij drukte of bij stilte?

Tijd om in uw agenda de balans te creëren en te delegeren..

vergadering
bergen

Ontwikkelingsmanagement & Communicatie

Bij ontwikkeling gaan we aan de slag met de sterke punten en de te ontwikkelen punten.

We ondernemen actie rond werkpunten en evolueren naar datgene waar ambitie naar toe gaat.

Bewustwording is hier cruciaal.

Alles valt of staat bij communicatie, heb ik de correcte intonatie, luisteren we?

Wat vertelt mijn lichaamstaal?

Teamontwikkeling

Een team is een groep mensen dat samenkomt om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

In welke fase zit het team? Lukt het niet om de neuzen in dezelfde richting te krijgen? Als Freelance coach hanteren we de helikopterview, we een neutrale kijk van op afstand zonder oordeel.

De uitdaging bestaat uit de doelen te behalen die u als leidinggevende aangeeft tijdens het traject.

Uiteraard hoef ik u hier niet duidelijk te maken wat dit doet met de productiviteit binnen uw bedrijf.

Klaar voor deze boost?

Passion
burnoutberg

Motivatie & Motiveren

Als leidinggevende is het een noodzaak je medewerkers te motiveren om te groeien en zo met  nog meer plezier hun job kunnen uitoefenen.

Als men zich in de mentale toestand “Flow” bevindt zullen de medewerkers opgaan in hun dagtaak.

Dit bereiken we door middel van de Flow Opwekkers.

Benieuwd?